Privatumo politika

UAB Ecoenergija administracija įsipareigoja apsaugoti ir užtikrinti Jūsų privatumą, Jūsų apsilankymo metu mūsų svetainėje arba su mumis bendraujant elektroniniu būdu.

UAB Ecoenergija privatumo politika skirta paaiškinti, kas yra daroma su Jūsų pateiktais duomenimis (tel. El paštu ir kitais duomenimis) arba mūsų renkamais asmens duomenimis, kai apsilankote arba naudojatės mūsų interneto svetaine. Apsilankymo metu peržiūrėkite naujausią privatumo politikos versiją.

Terminai „UAB Ecoenergija“, „mes“, „mus“, „mūsų“ arba „duomenų valdytojas“ reiškia „UAB Ecoenergija“ įvardinimas. UAB Ecoenergija atsako už Jūsų asmens duomenis pagal šią politiką.

Renkama informacija

Valdydami savo interneto svetaines, renkame ir tvarkome šiuos asmens duomenis:

 • informaciją apie Jūsų apsilankymus mūsų interneto svetainėse ir prieinamus išteklius, įskaitant, bet neapsiribojant, šiais duomenimis:
  • srauto duomenys;
  • buvimo vietos duomenys;
  • internetiniai tinklaraščiai;
  • kiti įrenginių ar sistemų ryšio duomenys.
 • informaciją, kurią pateikiate mūsų interneto svetainės formose (pavyzdžiui, kai užpildote paskyros registracijos formą, pateikiate užklausą dėl informacijos, perkate, pateikiate kontaktinę informaciją įrangos pardavėjams, pasinaudoję interneto svetainės funkcijomis, dalyvaujate apklausoje ar registruojatės į renginį);
 • informaciją, kurią pateikiate, kai dėl bet kokios priežasties bendraujate su mumis.

Slapukų naudojimas

Jūsų apsilankymo interneto svetainėje metu renkame informaciją apie Jūsų kompiuterį. Tai leidžia įgyvendinti teisėtus tikslus, susijusius su paslaugų tobulinimu, ir, jei reikia, savo reklamuotojams teikti statistinę informaciją apie interneto svetainės naudojimą.

Be to, naudodami slapuko failą, renkame informaciją apie bendrąjį naudojimąsi internetu. Tokiu atveju, slapukai yra automatiškai parsiunčiami į Jūsų kompiuterį. Šis slapuko failas yra saugomas Jūsų standžiajame diske, nes slapukuose esanti informacija yra perkeliama į Jūsų kompiuterio standųjį diską. Slapukai padeda tobulinti interneto svetainę ir teikiamas paslaugas.

Slapukų atsisakyti galima visuose kompiuteriuose, pakeičiant naršyklės nustatymus. Pažymime, kad jei nuspręsite atsisakyti slapukų, negalėsite naudotis tam tikromis mūsų interneto svetainės dalimis.

Mūsų reklamuotojai taip pat gali naudoti slapukus, kurių nekontroliuojame. Tokie slapukai (jei naudojami) parsiunčiami, kai mūsų svetainėje paspaudžiate ant reklamos.

Skaitykite daugiau apie slapukų naudojimą.

Nesekti – šiuo metu neatsakome į „Nesekti“ signalus, kuriuos siunčia naršyklės.

Jūsų informacijos naudojimas

Renkama ir saugoma su Jumis susijusi informacija visų pirma yra būtina, kad galėtumėme teikti paslaugas. Informaciją taip pat galime naudoti šiais tikslais:

 • teikti prašomą informaciją, susijusią su mūsų produktais ar paslaugomis;
 • vadovaudamiesi savo teisėtais interesais ir Jūsų sutikimu teikti informaciją apie kitus produktus, kurie gali Jus sudominti. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti;
 • įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums;
 • informuoti apie bet kokius mūsų interneto svetainės pakeitimus, tokius kaip patobulinimai ar paslaugų / produktų pakeitimai, kurie gali turėti poveikį paslaugų teikimui;
 • įgyvendinti teisėtą interesą užtikrinti savo sistemų, tinklų ir naudotojų saugumą.

Be to, Jūsų duomenis naudojame arba suteikiame galimybę juos naudoti tretiesiems asmenims, kad galėtumėme pateikti informaciją apie nesusijusias prekes ir paslaugas, kurios, mūsų nuomone, gali Jus sudominti, arba susisiekti su Jumis dėl šių prekių ir paslaugų bet kuriuo iš būdų, dėl kurių sutikote informacijos rinkimo metu.

Jeigu esate naujas klientas, su Jumis susisieksime arba leisime tretiesiems asmenims tai padaryti tik tada, kai gausime Jūsų sutikimą ir tik tais būdais, dėl kurių sutikote.

Jeigu nenorite, kad mes arba tretieji asmenys naudotų Jūsų duomenis, galite nesutikti, kai pateikiate savo informaciją formoje, kurią naudojame duomenims rinkti.

Informuojame, kad informacijos apie identifikuojamus asmenis savo reklamuotojams neatskleidžiame, tačiau galime jiems pateikti bendrą statistinę informaciją apie savo lankytojus.

Jūsų asmens duomenų saugojimas

Jūsų duomenis saugome Europoje esančiuose serveriuose. Taip pat renkamus duomenis perduodame į už Europos ekonominės erdvės ribų esančias vietas, kuriose duomenys yra tvarkomi ir saugomi. Kaip ir dauguma įmonių, kai kurių savo funkcijų vykdymą perduodame paslaugas teikiantiems tretiesiems asmenims. Kad galėtumėme vykdyti veiklą, pristatyti produktus ir teikti paslaugas, šie paslaugas teikiantys tretieji asmenys turi prieigą prie Jūsų informacijos ir gali ją tvarkyti už Europos ekonominės erdvės ribų. Pavyzdžiui, šie paslaugų teikėjai gali tvarkyti ir vykdyti Jūsų užsakymą, apdoroti mokėjimo informaciją ir teikti pagalbos paslaugas. Tokiose už Europos ekonominės erdvės ribų esančiose valstybėse gali būti taikomas skirtingas duomenų apsaugos lygis nei Jūsų gyvenamosios vietos valstybėje. Esant tam tikroms aplinkybėms, tokių užsienio jurisdikcijų teismai, teisėsaugos agentūros, reguliavimo institucijos ar saugumo institucijos turi teisę susipažinti su Jūsų informacija. Pateikdami savo asmens duomenis, sutinkate dėl tokio duomenų perdavimo, saugojimo ar tvarkymo. Imsimės visų pagrįstų priemonių, siekdami užtikrinti, kad Jūsų duomenys būtų saugiai tvarkomi vadovaujantis šia privatumo politika. Kai vykdydami savo verslo operacijas pasitelkiame paslaugas teikiančius trečiuosius asmenis, taikome sutartines ir technologines priemones užtikrinti, kad tokie paslaugų teikėjai mūsų pateiktą informaciją naudotų tik produktams tiekti ir paslaugoms teikti, o ne savo reikmėms. Jeigu norėtumėte sužinoti daugiau informacijos apie taikomas apsaugos priemones, susisiekite su mumis, pasinaudoję toliau nurodyta informacija.

Gautus duomenis saugome saugiuose serveriuose. Mūsų interneto svetainėje bet kokia su sandoriu susijusi informacija yra šifruojama, siekiant užtikrinti jos saugumą.

Informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus, todėl negalime garantuoti elektroniniu būdu siunčiamų duomenų saugumo – šiuos duomenis perduodate prisiimdami visą su tuo susijusią riziką. Kai suteikiame Jums slaptažodį (arba kai jį pasirenkate), kad galėtumėte prisijungti prie tam tikrų mūsų svetainės dalių, atsakote už tokio slaptažodžio slaptumo išlaikymą.

Jūsų informacijos atskleidimas

Tretieji asmenys. Kaip minėta aukščiau, naudojamės trečiųjų asmenų paslaugomis, siekdami atlikti su savo paslaugomis susijusias funkcijas (pavyzdžiui, „Google Analytics“, skirtą naudojimosi interneto svetaine duomenų analizei atlikti, ir „Tripolis“, skirtą el. pašto rinkodaros automatizavimo paslaugoms). Siekdami pasinaudoti trečiųjų asmenų paslaugomis, galime į jų platformas perduoti ribotą informaciją apie Jus. Jeigu teikdami konkrečias paslaugas (pavyzdžiui, transportavimo ar finansines paslaugas), bendradarbiaujame su kita šalimi, o Jūs registruojatės ar sudarote sutartį dėl tokių paslaugų, su tokiais trečiaisiais asmenimis pasidalinsime kontaktine informacija arba kita informacija, būtina prašomoms paslaugoms teikti. Taip pat galime atskleisti asmens duomenis teisiniams, finansiniams ir kitiems profesionaliems patarėjams, skolintojams ar draudikams, kai tai susiję su veiklos vykdymu, o tokios šalys sutiko laikytis konfidencialumo apribojimų.

Anonimizuota informacija . Galime pasidalyti suvestine demografine informacija arba kita anonimizuota informacija su patikimais trečiąja šalimi esančiais partneriais.

Veiklos pokyčiai. Jeigu dalyvaujame susijungimo, įsigijimo, turto pardavimo, jungtinės veiklos, vertybinių popierių siūlymo, bankroto, reorganizavimo, likvidavimo, veiklos nutraukimo procesuose ar kituose sandoriuose arba pasikeičia visos arba iš esmės visos įmonės nuosavybė, Jūsų informaciją atskleisime arba ją perduosime tretiesiems asmenims, susijusiems su tokiais pokyčiais įmonėje.

Filialai. Kaip „Ritchie Bros.“ įmonių grupės narė tam tikrais asmens duomenimis dalijamės su šios grupės, kuriai priklauso kiti „Mascus“ filialai, nariais, siekdami laikytis šios privatumo politikos. Toks dalijimasis suteikia galimybę siekti teisėtų tikslų, susijusių su kolektyvinių produktų ir paslaugų tobulinimu ir geresniu supratimu apie antrinę įrangos rinką. Taip pat turime teisėtą interesą saugoti savo pardavimo sprendimų vientisumą, todėl dalijamės informacija, siekdami išvengti sukčiavimo ir stebėti savo tinklus ir sistemas. Be to, informacija dalijamės, kai tai būtina siekiant teikti paslaugas ar tiekti produktus pagal sudarytą paslaugų teikimo ar produktų tiekimo sutartį. Kai tai leidžiama pagal įstatymą, iš šių filialų gausite reklaminius ir kitus pranešimus. Galite bet kuriuo metu atsisakyti tokių pranešimų prenumeratos.

Tyrimai ir įstatymai. Tiek, kiek to reikalauja arba leidžia galiojantys įstatymai, apie Jus turimą informaciją atskleidžiame tretiesiems asmenims, siekdami šių tikslų:

 • laikytis įstatymų, atsižvelgiant į teismo šaukimus, orderius, teismo nurodymus, taip pat, kai tai susiję su bet kokiais teisiniais procesais, bendradarbiaujant su vyriausybės ar teisėsaugos pareigūnais, privačiomis šalimis, įskaitant už Jūsų gyvenamosios vietos valstybės ribų;
 • saugoti savo, naudotojų ar kitų asmenų teises, reputaciją, saugumą ir turtą;
 • apsisaugoti nuo teisinės atsakomybės;
 • nustatyti ar pasinaudoti savo teisėmis, siekiant apsisaugoti nuo teisinių reikalavimų;
 • tirti, užkirsti kelią arba imtis priemonių dėl įtariamos neteisėtos veiklos, sukčiavimo, paskyros sąlygų, politikų ar susitarimų pažeidimo arba kitais atvejais, kai to reikalauja arba leidžia galiojantys įstatymai.

Trečiųjų asmenų nuorodos

Mūsų interneto svetainėje rasite nuorodų į trečiųjų asmenų interneto svetaines. Šios interneto svetainės turi savo privatumo politikas, kurias reikėtų peržiūrėti. Neprisiimame jokios atsakomybės ar įsipareigojimų dėl jų politikos ir jos nekontroliuojame.

Jūsų teisės

Galite reikalauti pasinaudoti bet kuriomis šioje dalyje aprašytomis teisėmis, susisiekdami su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu, kaip tai nurodyta „Susisiekite su mumis“ dalyje. Pažymime, kad prieš imdamiesi tolesnių veiksmų pagal Jūsų prašymą, paprašysime patvirtinti tapatybę.

Teisė susipažinti su informacija . Kai kuriose jurisdikcijose (t. y. Europos Sąjungoje ar Kalifornijoje) pagal taikomus įstatymus turite teisę sužinoti informaciją apie tai, kas, kur, kodėl, kaip ir kiek laiko saugo ir tvarko Jūsų asmens duomenis. Prieiga prie tokios informacijas gali būti mokama, kad galėtumėme padengti savo išlaidas, susijusias su prašomos informacijos teikimu. Kalifornijos gyventojai, be kita ko, turi teisę kartą per kalendorinius metus pateikti prašymą dėl nemokamo pranešimo, kuriame aprašomos asmens duomenų, kuriais dalijamės su trečiaisiais asmenimis arba įmonių filialais tokių subjektų tiesioginės rinkodaros tikslais, kategorijos. Jeigu pageidaujate gauti informaciją apie turimus Jūsų asmens duomenis, susisiekite su mumis, pasinaudoję toliau nurodyta kontaktine informacija.

Neteisingų ar neišsamių duomenų ištaisymas. Turite teisę prašyti, kad ištaisytumėme netikslius ar neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis. Susisiekite su mumis, pasinaudoję toliau pateikta kontaktine informacija.

Duomenų perkeliamumas. Kai kuriose jurisdikcijose pagal galiojančius įstatymus turite teisę prašyti gauti mums pateiktų asmens duomenų kopiją susistemintu, paprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir (arba) prašyti, kad šią informaciją perduotumėme kitam paslaugų teikėjui (kai tai techniškai įmanoma).

Duomenų saugojimas ir ištrynimas . Dažniausiai Jūsų asmens duomenis saugome tiek, kiek būtina siekiant įvykdyti su Jumis sudarytą sutartį ir laikytis savo teisinių įsipareigojimų. Jei nebenorite, kad naudotumėme Jūsų asmens duomenis paslaugoms teikti, galite prašyti, kad ištrintumėme Jūsų asmens duomenis ir uždarytumėme Jūsų naudotojo paskyrą. Atkreipiame dėmesį, kad jei paprašysite ištrinti savo asmens duomenis:

 • galime išsaugoti tam tikrus duomenis, kurie būtini teisėtiems verslo interesams, tokiems kaip sukčiavimo aptikimas ir prevencija, vykdyti, pvz., neleisti naudotojui vėl sukurti paskyrą po to, kai ji buvo sustabdyta;
 • galime išsaugoti ir naudoti duomenis tiek, kiek būtina siekiant laikytis mokestinių, teisinių ataskaitų teikimo ir audito įsipareigojimų;
 • kai kurios likusios duomenų kopijos ribotą laiką išlieka mūsų atsarginių kopijų sistemose.

Sutikimo atšaukimas ir duomenų tvarkymo ribojimas. Kai pateikiate sutikimą dėl „Mascus“ atliekamo asmens duomenų tvarkymo, galite bet kuriuo metu šį sutikimą atšaukti. Privalote atsiųsti pranešimą toliau nurodytu adresu ir nurodyti, kurį sutikimą pageidaujate atšaukti. Pažymime, kad sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Be to, kai kuriose jurisdikcijose galiojantys įstatymai suteikia teisę riboti Jūsų asmens duomenų naudojimo būdus, visų pirma, šiais atvejais:
(i) ginčijate savo asmens duomenų tikslumą;
(ii) duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate dėl asmens duomenų ištrynimo;
(iii) Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti duomenų tvarkymo tikslai, tačiau informacija yra būtina siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
(iv) nesutinkate dėl duomenų tvarkymo, remdamiesi toliau nurodytomis priežastimis ir laukiate patvirtinimo, ar „Mascus“ teisėti interesai yra viršesni už Jūsų interesus.

Nesutikimas dėl duomenų tvarkymo . Kai kuriose jurisdikcijose galiojantys įstatymai suteikia teisę reikalauti, kad „Mascus“ nevykdytų Jūsų asmens duomenų tvarkymo tam tikrais tikslais (įskaitant profiliavimą), kai toks duomenų tvarkymas remiasi mūsų teisėtais interesais. Jeigu nesutinkate dėl tokio duomenų tvarkymo, „Mascus“ sustabdys Jūsų asmens duomenų tvarkymą tokiais tikslais, išskyrus atvejus, kai galime pademonstruoti įtikinamas teisėtas tokio duomenų tvarkymo priežastis arba toks duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, galite bet kuriuo metu pareikalauti, kad nutrauktumėme tokį duomenų tvarkymą. Tai galite padaryti atsiuntę atsisakymo el. laišką toliau nurodytu el. pašto adresu.

Susisiekite su mumis

El. paštas: ecoenergija.lt@gmail.com

advanced-floating-content-close-btn

Langai už pusė kainos!

UŽSISAKYTI DABAR!